Askeri Ünvan Kısaltmaları


SEKTÖREL BİLGİLER / Askeri Ünvan Kısaltmaları

İhtiyaç duyabileceğiniz Askeri bayraklar, forslar, makam bayrak direkleri, bayrak kutuları ve
her türlü askeri ürün bu linkte
 http://www.umdereklam.com/9254/askeri-urunler

ASKERİ KISALTMALARIN AÇILIMLARI VE ANLAMLARI

Kısaltma  Açılımı ve Anlamı

A             Alay
Alb.         Albay
As.          Asker, Askeri, Askerlik
As. İz.     Askeri İnzibat
Asb.        Astsubay
Astsb.     Astsubay
Atğm.      Asteğmen
Bçvş.       Başçavuş
Bl.           Bölük
Bnb.        Binbaşı
Çvş.        Çavuş
Dz. Kuv. Deniz Kuvvetleri
Dz. Kuv. K.      Deniz Kuvvetleri Komutanı, Komutanlığı
Gen.        General
Gnkur.    Genelkurmay
HA          Harp Akademisi
HO          Harp Okulu
Hv. Kuv. Hava Kuvvetleri
Hv. Kuv. K.      Hava Kuvvetleri Komutanı, Komutanlığı
Hv. Svn. Hava Savunma
Is.            İstihkam
Isth.         İstihbarat
J              Jandarma
JGK        Jandarma Genel Komutanlığı
Kısaltma  Açılımı ve Anlamı
K             Komutan, Komutanlığı
Kad.        Kademe
Kd.          Kıdem
KKK        Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Kor.         Kolordu
Kora.       Koramiral
Korg.       Korgeneral
Kur.         Kurmay
Kur. Bşk.         Kurmay Başkanı, Başkanlığı
Lv.          Levazım
Mu.         Muhabere
Nö.          Nöbet, Nöbetçi
Nö. Sb.   Nöbetçi Subay
Onb.        Onbaşı
Or.          Ordu
Ora.         Oramiral
Ord.        Ordu Donatım
Org.        Orgeneral
OYAK    Ordu Yardımlaşma Kurumu
P.            Piyade
SALT      Stratejik Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri
SAS        Su Altı Savunma (Komandoları)
SAT        Su Altı Taarruz (Komandoları)
Sb.          Subay
Tb.          Tabur
Tğm.       Teğmen
Tnk.        Tank
Top.        Topçu
TSK        Türk Silahlı Kuvvetleri
Tug.        Tugay
Tuğa.       Tuğamiral
Tuğg.      Tuğgeneral
Tüm.       Tümen
Tüma.      Tümamiral
Tümg.     Tümgeneral
Ulş.         Ulaştırma
Uz. Çvş.  Uzman Çavuş
Uzm.       Uzman
Üçvş.      Üstçavuş
Ütğm.      Üsteğmen
Yb.          Yarbay
Yd. Sb.   Yedek subay
Yzb.        Yüzbaşı